Vietnamese Name DB

Từ điển Họ Tên trong Việt Nam

Tên người Việt Nam gồm có 3 phần chính: Họ + Tên Đệm + Tên Chính thường được chọn lựa khá kỹ về mặt ngữ âm và ngữ nghĩa, dùng để phân biệt người này với người khác. Ngày nay, nhiều người Việt hải ngoại đặt tên cho con theo tên tiếng nước ngoài. Không có một nguyên tắc chung nào trong việc đặt tên, nhưng đối với tâm lý của người Việt Nam, việc đặt tên rất quan trọng vì mỗi cái tên gắn chặt với mỗi con người suốt đời. Có thể căn cứ vào đặc điểm, giới tính, hoàn cảnh gia đình, dòng họ, quê hương, xã hội và cả ước vọng của người đặt tên gửi gắm vào cái tên nào đó.

Điểm khác biệt cơ bản và độc đáo của tên người Việt Nam so với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là luôn xưng hô bằng tên chính chứ không phải bằng họ.

Data

Từ điển Họ Tên trong Việt Nam. Bộ từ điển được thu thập từ nhiều nguồn trên Internet. Ở phân loại thành nhóm Nam/Nữ.

  1. girl.txt - Từ điển tên cho nữ (first-name).
  2. boy.txt - Từ điển tên cho nam (first-name).
  3. girl_one_word.txt - Tên nữ, 1 kí tự.
  4. girl_unsigned.txt - Tên nữ, không dấu.
  5. girl_one_word_unsigned.txt - Tên nữ, 1 kí tự, không dấu.
  6. uit_member.json - Từ điển họ và tên (full-name), crawler từ forum.uit.edu.vn.

How to contribute

  1. Fork the project on Github
  2. Create a topic branch for your changes
  3. Ensure that you provide documentation and test coverage for your changes (patches won’t be accepted without)
  4. Create a pull request on Github (these are also a great place to start a conversation around a patch as early as possible)

License

MIT License

Copyright (c) 2016 Van-Duyet Le

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.